Hannes Niemelä: nykyaikaisen yrityksen tulee keskittyä palveluun

Tässä artikkelissa yrittäjä Hannes Niemelä kertoo Suomen Vesiremontin synnystä ja omasta polustaan modernin oululaisen saneerausyrityksen perustajaksi. Hanneksen mukaan henkilöstön innostus, osaaminen ja sitoutuminen luovat edellytykset erinomaiselle asiakaspalvelulle, mikä vuorostaan on yrityksen menestyksen perusta.

Perustajansa näköinen yritys

Suomen Vesiremontti on nuoren perustajansa Hanneksen näköinen yritys. Alun perin Haukiputaalla lapsuutensa viettänyt yrittäjä keskittyi jo varhaisina nuoruusvuosinaan ahkeraan työntekoon. Hänellä oli parhaimmillaan useita työpaikkoja ja työtehtävät vaihtelivat fyysisestä työstä myyntitehtäviin.

Hannes sai jo varhain haastavia kehittämistehtäviä kehittämisluonteinen henkilö kun on. Työskentely toisten palveluksessa innosti harkitsemaan oman yrityksen perustamista. Suomen Vesiremontti syntyi vuonna 2018 ja työntekijöitä on nyt jo kymmeniä, pääosin asentajia ja myyjiä. Yritys tarjoaa ränniremontteja, kattoturvatuotteita ja kokonaisia sadevesijärjestelmiä.

Tärkein motivaatio yrittäjäksi ryhtymiseen Hanneksella oli saada pystyttää omannäköinen yritys – juuri sellainen, jossa henkilöstö on tyytyväinen, jota voi mielin määrin kehittää ja jonka tekemästä työstä voi itsekin pitää. Suomen Vesiremontilla tuntuu olevan nyt Hanneksen näkökulmasta kaikki palaset kohdallaan: yrityksessä on myyntikeskeinen, eteenpäin pyrkivä kulttuuri sekä mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen.

Palvelu on tärkein – parasta asiakkaalle

Suomen Vesiremontilla on selkeä missio: tarjota asiakkaalle absoluuttisesti järkevin vaihtoehto ränniremontin toteuttamiseen. Tämä merkitsee Hanneksen mukaan käytännössä sitä, että palvelun kaikki elementit ovat asiakkaan näkökulmasta tasapainossa: niin palvelu, tuotteiden ja asennuksen laatu kuin hintakin.

Miksi asiakkaan kannattaa sitten teettää ränniremontti juuri Suomen Vesiremontilla? Hannes valaisee, että yritys pyrkii tarjoamaan aina henkilökohtaista palvelua ja haluaa luoda parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, jossa on “ajatus mukana”. Palvelu myydään vain tarpeeseen ja homma hoidetaan alusta loppuun asti hyvin. Lopuksi jokaiselta asiakkaalta pyydetään palaute palveluprosessista. Suomen Vesiremontin jatkuvan NPS-kyselyn mukaan yrityksen asiakastyytyväisyyttä heijastava NPS-luku 73 on Suomen remonttialan huippuluokkaa (ks. myös kuva alla).

Koska täydellisyys on lähes mahdoton tavoite, virheitä tulee väistämättä polulla vastaan. Tärkeää näissä tilanteissa on Hanneksen mukaan se, että ne pyritään ratkaisemaan aina asiakkaan parhaaksi. Tavoitteena on, että yhtään huonoa asiakaspalvelukokemusta ei tulisi. Tämä vaatii jatkuvaa toimintaprosessien hiomista. Henkilöstöllä on vankka kokemus saneerausalan tehtävistä, eikä asiakkaalle myydä turhia tuotteita eikä palveluita: asiantuntija arvioi aina saneeraustarpeen paikan päällä ja jokainen työntekijä koulutetaan huolellisesti tehtäväänsä.

NPS suomen vesiremontti

Tyytyväinen ja innostunut henkilöstö on yrityksen menestyksen perusta

Henkilöstön tyytyväisyys on Hannekselle sydämen asia. Hanneksen mielestä yritysjohtajan päätehtävä on auttaa ihmisiä onnistumaan työssään.

Hannes kertoo, että  yrityksissä kaivataan modernia ihmisten johtamista, mikä merkitsee käytännössä tilan antamista muille ja jokaisen ihmisen kohtaamista arvostaen yksilönä. Hän haluaa saada työntekijänsä huomaamaan, että innostuminen kannattaa. Sen myötä elämänlaatukin paranee, hän vakuuttaa. Innostusta ei voi kuitenkaan pakottaa vaan se on työntekijästä itsestään lähtöisin oleva voimavara. Innostusta voi työpaikalla tukea Hanneksen mukaan esimerkiksi niin, että jokainen saa kykyjensä mukaista vastuuta eikä lähde hakemaan vastuuta muualta.

“Lähtökohtani on, että ihmiset tekevät työtään omasta tahdostaan. Ilman omaa motivaatiota työtä on mahdotonta jaksaa pidempään.”

Oikotietä onneen ei kuitenkaan ole, vaan vastuu ja eteneminen tuovat mukanaan tarpeen kehittää osaamista ja taitoja, valaisee Hannes. Myös palkkauksen tulee olla suhteessa onnistumiseen ja kykyyn ponnistella. Yrityksessä uskotaankin suoritusperusteiseen palkkaukseen.

Hyvä työntekijä on tunnollinen, nöyrä oppimaan, kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja työskentelee yrityksen arvojen mukaisesti, kertoo Hannes. Suomen Vesiremontilla arvot ovat kunniassa: jokapäiväisessä työssä halutaan soveltaa ennakkoluulottomuutta, avoimuutta, rehellisyyttä ja yksilön kunnioittamista.

Hannes edellyttää itseltään ja kaikilta työntekijöiltään myös nöyryyttä oppimiseen, ja hän pitää välttämättömänä tasa-arvoista suhdetta kaikkien työntekijöiden välillä. Luottamus omaan visioon on aina ollut Hannekselle tärkeää. Yrityksen menestyminen on vaatinut yhteistyötä ja myös henkilöstön aktiivista osallistamista päätöksentekoon ennen toimeenpanoa. Sitä kohti on edelleen hyvä pyrkiä hyvässä yhteistyössä oman henkilöstön kanssa.

Suomen Vesiremontti työpaikkana