Salaojaremontti ja ränniremontti kannattaa tehdä samanaikaisesti

Sadevedet ja lumien sulamisvedet voivat aiheuttaa ongelmia omakotitaloissa, jos niitä ei ohjata asianmukaisesti pois rakennuksen lähettyviltä. Vanhemmissa kiinteistöissä ratkaisuna on salaojaremontti. Salaojituksen tehtävä on suojella perustuksia kosteudelta, jotta kivijalka pysyisi kuivana ja hengittäisi kunnolla. Kunnon salaojitus varmistaa perustuksen pysymisen kuivana ja auttaa välttämään mahdollisia kosteus-, home-, sisäilma- tai routaongelmia.

Salaojat johdattavat sadevedet ja lumien sulamisvedet putkia pitkin pois rakennuksen läheltä ja seinustoilta perusvesikaivoon. Sieltä vesi ohjautuu edelleen kunnalliseen viemäröintiin, imetyskenttään tai avo-ojaan. Salaojajärjestelmä ympäröi koko kiinteistöä maahan upotettuna. Vesi imeytyy putkiin niiden reikien kautta ja vesi ohjataan poispäin talosta painovoiman avulla.

Talon jokaisella nurkalla on myös oltava salaojakaivo. Tulvatilanteissakaan vesi ei pääse nousemaan salaojien kautta talon perustuksiin kiitos pudotusventtiilin, joka on salaojaputken liittymässä kaivon sisällä.

Milloin salaojaremontti on tarpeellinen?

Vuosien saatossa putket ovat voineet tukkeutua tai haurastua, jolloin salaojaremontti tulee ajankohtaiseksi. Paraskaan salaojajärjestelmä ei kestä ikuisesti.

Vanhojen talojen kohdalla on epävarmaa, onko salaojia asennettu ollenkaan, se voi olla puutteellinen tai ei löydy tietoa, milloin se on uusittu. Tilanteen voi tarkistaa kiinteistön peruspiirustuksista ja ne saa tarvittaessa kunnan rakennusvalvonnasta.

Salaojaremontin tarpeellisuudesta kielivät esimerkiksi jatkuvasti märkänä pysyvä piha, rakennuksesta löytyvät kosteuden aiheuttamat merkit tai tunkkainen sisäilma. Kellarissa voi olla myös lätäköitä.

Vanha ja puutteellinen salaojitus ei vastaa nykypäivän vaatimuksia. Esimerkiksi putkia ei ole asennettu tarpeeksi syvälle, ne ovat saattaneet mennä kasaan maan painosta, putkikoko ei ole tarpeeksi suuri tai routasuojaus on vajaa tai sitä ei ole ollenkaan. Pahimmillaan puutteelliset tai olemattomat salaojajärjestelmät voivat olla jopa vaaraksi talolle.

Nykyisin isomman remontin yhteydessä tehdään monesti myös salaojaremontti, jotta se tulisi laitetuksi kerralla kuntoon nykyaikaisilla järjestelmillä.

Salaojaremontti vaikuttaa talon asukkaiden viihtyvyyteen ja rakennuksen kuntoon. Se on siksi fiksu investointi, josta on hyötyä vuosiksi eteenpäin. Hyvin huollettuna salaojajärjestelmä palvelee 30–40 vuotta.

Mitä salaojaremontti maksaa?

Salaojaremontin hinta on muutamasta tuhannesta aina jopa 40 000 euroon asti. Hinta riippuu salaojan laajuudesta ja rakennuksen koosta, maaperästä, vanhasta salaojasta sekä uusitaanko samalla sadevesijärjestelmä.

Hinta muodostuu monesta tekijästä:

  • Tehdäänkö salaoja ensimmäistä kertaa vai uusitaanko vanha järjestelmä?
  • Miten suuri rakennuksen pinta-ala on?
  • Mikä on rakennuksen perustusten tyyppi?

Salaojaremontti kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Verohallinnon mukaan se on remontointia, eli kunnossapito- ja perusparannustyötä. Kotitalousvähennyksen määrä selviää parhaiten ottamalla yhteyttä verohallintoon asian ollessa ajankohtainen.

Lisäksi kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja selvittää luvan tarve. Luvanvaraisuus riippuu projektin laajuudesta ja kunnasta.

Laadukkaasti tehty salaojaremontti tuo hyötyä vuosikymmeniksi eteenpäin 

Salaojaremontti pitää sisällään monta työvaihetta ja on siksi verrattain iso projekti. Se on paras antaa ammattilaisten käsiin, jotta se tulisi kerralla tehtyä oikein, olisi toimiva ja rakennusmääräysten mukaisesti toteutettu. Jos salaojaremontin haluaa tehdä itse, kannattaa muistaa, ettei vakuutus korvaa puutteellisesta salaojituksesta koituvia vahinkoja. Itsetehtynä salaojaremontti saattaakin olla kallis paukku, mutta ei toki mahdotonta.

Salaojaremontti pitää sisällään usein kaivuutyötä, jolloin on hyvä mahdollisuus miettiä, tarvitaanko pihalla muuta laittoa kuten vaikkapa kantojen poistoa tai patolevyjen asennusta.

Sadevesijärjestelmä kuntoon salaojaremontin yhteydessä

Salaojaremontin yhteydessä kannattaa laittaa myös sadevesijärjestelmä kuntoon. Ne ovat kaksi eri järjestelmää, mutta toimivat ikään kuin symbioosissa. Jos jompikumpi ei toimi oikein, voi se aiheuttaa talolle ongelmia.

Lisäksi molemmat ovat vanhemmissa kiinteistöissä yleensä vanhoja, joten remontti on järkevintä tehdä samaan aikaan. Molemmissa järjestelmissä ovat omat tarkastuskaivot, jolloin niiden toiminta voidaan tarkistaa helposti ja tarvittaessa huoltaa.

Sadevesijärjestelmällä tarkoitetaan rakennuksen katolle asennettuja rännejä ja syöksytorvia, joita pitkin sadevesi ohjataan sadevesikaivoon tai vähintään kolmen metrin etäisyydelle pintakouruja pitkin. Näin sade- ja sulamisvedet ohjataan turvallisesti pois rakennuksen läheisyydestä.