Seinätikkaat, lapetikkaat ja kattosillat parantavat turvallisuutta katolla

Seinätikkaat, lapetikkaat ja kattosillat ovat nykyaikaisen talon välttämättömiä varusteita. Ne tekevät katolle nousemisesta ja siellä liikkumisesta turvallista. Nämä varusteet luetaan kattoturvatuotteisiin. Lue, miten niitä on syytä hyödyntää katolla työskennellessä.

Seinätikkaat auttavat katolle turvallisesti

Ensimmäinen kattoturvatuote, jonka katolle kiipeävä näkee, on seinätikkaat. Tikkaiden valinta saattaa tuntua yksinkertaiselta asialta: Kuinka korkeat ja minkä väriset tikkaat valitaan, ovat varmasti asioita, joista päättäminen tuntuu olennaiselta. Nykyaikaisissa talotikkaissa on muutakin huomioitavaa: tikkaisiin voi valita liukastumista estävän mekaanisen karhennuksen.

Tikkaiden askelmien karhentaminen on vähintä, mitä voit tehdä oman ja katolla työtä tekevien ammattilaisten turvallisuuden eteen.

Seinätikkaiden lisä- ja turvavarusteet

Selkäsuojuksen asentaminen seinätikkaisiin on tehokas tapa estää onnettomuuksia. Kun tikkaiden nousukorkeus ylittää 8 metriä, tikkaat varustetaan turvakiskolla tai selkäsuojuksella.

Saatat myös haluta tikkaisiin kiipeilyesteen, jotta asiattomat kulkijat tai lapset eivät pääse käyttämään tikkaita. Toinen tapa estää asiaton pääsy katolle on asentaa riippulukolla lukittavat liukutikkaat. Niissä on kaksi limittäin asennettua tikasrunkoa, jotka liukuvat toisiaan vasten. Kun tikkaita ei tarvitse käyttää, ne voidaan nostaa yläasentoon. Liukutikkaat ovat tämän vuoksi erinomainen valinta myös ahtaisiin paikkoihin, joihin saadaan lisätilaa nostamalla tikkaat ylös silloin kun niitä ei tarvitse käyttää.

Jos mahdollista, seinätikkaat kannattaa asentaa talon päätyyn. Oikealla asennuspaikan valinnalla voidaan välttää lumikuormitusten aiheuttamia vaurioita ilman merkittävää vaivannäköä.

Lapetikkaat eli kattotikkaat ja kattosillat muodostavat turvallisen kulkuyhteyden

Katolle kiipeäminen on vasta ensimmäinen osa kattoturvajärjestelmää. Niiden jatkeeksi on hyvä asentaa kattotikkaat, joita kutsutaan myös lapetikkaiksi. Ne toimivat turvallisena kulkuyhteytenä katon reunalta katon harjalle sekä savupiippujen ja ilmanvaihtokanavien luo. Lapetikkaidenkin pintaan voidaan tehdä liukuestekarhennus ja turvallisuutta voidaan vielä parantaa turvakaiteilla.

Kun katolle kiipeäminen on tehty turvalliseksi, niin katolla sivusuuntaisesti liikkumisenkin täytyy olla turvallista. Pitävimmätkään turvakengät eivät riitä kaikissa olosuhteissa. Tämän vuoksi sivusuuntainen liikkuminen on turvattava kattosilloilla. Ne ovat yleensä vaakasuoria katolle asennettavia kulkuväyliä, mutta niiden kaltevuutta voidaan tarvittaessa säätää.

Toimittamiemme kattosiltojen materiaali on erittäin korkealaatuinen, niiden rakenne on tukeva ja ne läpäisevät hyvin lunta. Kattosilta on pakollinen, jos katon, kaltevuus on yli seitsemän astetta tai 1:8.

Henkilönsuojaimet kannattaa huomioida

Merkittävä asia kattoturvatuotteita valitessa on, että ammattilaisten on käytettävä katolla kulkiessaan turvavaljaita, ja se on toki suositeltavaa talonväellekin. Kattoturvatuotteiden kiinnikkeitä ei mieluusti pitäisi käyttää tähän tarkoitukseen, koska kiinnikkeiden kestävyys on mitoitettu tasaisen kuormituksen mukaisesti.

Kun haluat olla varma, että ammattilainen voi työskennellä katollasi turvallisesti yllättävissäkin tilanteissa, valitse lisäturvavarusteeksi kattopollari. Se on tarkoitettu putoamissuojainten kiinnitykseen, ja se kestää äkillisen voimakkaan kuormituksen, toisin kuin kattosiltojen tai kattotikkaiden kiinnityspisteet. Myös kattosiltaa voidaan käyttää ankkurointipisteenä, kunhan se on asennettu eurooppalaisen turvastandardin SFS-EN 516 luokan 2 mukaisesti.

Laadukkaat kattoturvatuotteet ovat tarkoitettuja katolla liikkuvien ammattilaisten lisäksi talon kotiväelle. Kattosillat ja kattotikkaat helpottavat arkisia huoltotoimenpiteitä ja tekevät niiden suorittamisesta turvallista. Suomen Vesiremontti käyttää asennuksissaan laadukkaita Piskon tuotteita, joiden valintaan voi olla tyytyväinen vielä vuosienkin kuluttua.